Intranet en website

Het intranet voor kerken wat wij aanbieden is vooral gericht op interne kerkelijke communicatie. In de praktijk zal dit kerk intranet functioneren naast een - extern gerichte - website van de kerk. De doelgroep van een intranet, de kerkleden, is een andere dan de doelgroep van een website van de kerk. Dat zijn bijvoorbeeld mensen uit andere kerken, maar vooral ook mensen uit de directe omgeving van de kerk. Een website zal dus een andere verhaal vertellen dan een intranet. Daarom adviseren wij een gescheiden opzet voor een intranet en een website voor uw kerk.

Intranet staat centraal

Een ander belangrijk uitgangspunt in onze werkwijze is dat het het intranet de centrale bron is voor de nieuwsvoorziening. In veel kerken betekent dat een verschuiving van een (papieren) kerkblad naar een nieuwswebsite. Alle informatie wordt op het intranet geplaatst en vanuit daar wordt de informatie verder gedeeld via de (geïntegreerde) nieuwsbrief tool en eventueel via een automatisch gegenereerde PDF die de nieuwsberichten van de website bevat. Deze kan door leden van uw kerk worden geprint of gedeeld als dat gewenst is.

Redactioneel

Redactie procedures verschillen per kerk. Tot nu toe zien we bij de deelnemende kerken dat er centrale redactie wordt opgestart die de content op het intranet beheert. Zij ontvangen de kopij via online formulieren of per e-mail, bepalen waar dit een plek kan krijgen, redigeren eventueel en plaatsen het vervolgens via het beheergedeelte van het CMS.

Daarbij worden interne commissies, werkgroepen en eigen kerkleden gestimuleerd om de kopij zoveel mogelijk via online formulieren aan te leveren. Dit maakt het verwerken voor de redactie makkelijker en sneller.

De redactie kan uit meerdere personen bestaan die bijvoorbeeld om de beurt een week ‘dienst’ hebben. Zij verwerken de binnenkomende kopij en versturen op een vast tijdstip de e-mail update. Daarna is de volgende aan de beurt. Dit maakt het werk overzichtelijk en er is dan een team waarmee ook onderling afgestemd en overlegd kan worden.

Ook is het mogelijk om bepaalde taken op te splitsen waarbij gebruikersgroepen gemaakt worden met specifieke rechten in het CMS. Bijvoorbeeld een redactieteam die nieuws, agenda items en documenten plaats, een kerkelijk bureau wat de leden- en organisatie gegevens beheert en weer een andere groep gebruikers die de gavenbank mogen inzien en beheren. Ook is het mogelijk om bepaalde taken op te splitsen waarbij gebruikersgroepen gemaakt worden met specifieke rechten in het CMS. Bijvoorbeeld een redactieteam die nieuws, agenda items en documenten plaatst, een kerkelijk bureau wat de leden- en organisatie gegevens beheert en weer een andere groep gebruikers die de gavenbank mogen inzien en beheren.

Bij elk nieuwsbericht kan door de redactie op een eenvoudige manier een foto geplaatst worden. Deze wordt automatisch op de juiste plek getoond op het intranet en in de e-mail update.

Samen met andere kerken

Wanneer meerdere kerken van dit intranet gebruik maken levert dit voor deze kerken de volgende voordelen op:

  • Continuïteit en professionele ondersteuning
  • Delen van kosten voor doorontwikkeling
  • Uitwisselen van ervaringen op het gebied van kerkelijke communicatie

Wilt uw weten of onze kerk intranet oplossing ook past binnen uw gemeente? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak of vraag een demo account aan.

Kerk intranet

Online demo aanvragen

Om een nog beter beeld te krijgen van het kerk intranet kunt u een account aanvragen voor de online demo van het kerk intranet. U kunt dan als fictief gemeentelid inloggen op deze demo en ervaren hoe dit overkomt. Is dit intranet ook iets voor uw kerk?

Demo account aanvragen